Steeds Paraat

Op het tabblad "Interne competitie" vind je de indeling en het schema voor de clubcompetitie 2024.


Het lidmaatschap van de Biljartgroep voor Ouderen Steeds Paraat in Gemert (kortweg biljartvereniging Steeds Paraat) staat open voor inwoners van Gemert-Bakel van 55 jaar en ouder.

Voor aanmelding of verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of u kunt het contactformulier invullen. Ook kunt u vrijblijvend op een van de biljartmiddagen (maandag t/m vrijdag) binnen lopen in onze biljartzaal in Cultuurhuis de Eendracht aan de St. Annastraat 60 te Gemert. Er is daar doorgaans ook wel een van de bestuursleden aanwezig om inlichtingen te verschaffen.

Gedurende twee periodes per jaar worden er interne competities georganiseerd; in de eerste helft van het jaar de algemene clubcompetitie waar elk lid geacht wordt aan deel te nemen en in het tweede deel van het jaar een iets vrijblijvender competitie waarbij diverse spelsoorten aan bod komen.

Voorts nemen diverse teams van Steeds Paraat in de tweede helft van het jaar deel aan de zogenaamde Sebi-competitie; dit is een competitie met biljartverenigingen uit Elsendorp, Handel, De Mortel, Milheeze en Gemert. Ook hiervoor kunt u zich opgeven als u lid bent van de Biljartgroep voor Ouderen Steeds Paraat.

Behalve dat het lidmaatschap van Steeds Paraat gelegenheid biedt tot het spelen van leuke biljartpartijen, brengt dit lidmaatschap natuurlijk ook een sociaal samenzijn met zich mee. Dit uit zich niet alleen in de ongedwongen sfeer waarin de biljartmiddagen verlopen maar zeker ook in het gezellig samenzijn tijdens de jaarlijkse feestavond en de kerstvieringen. Deelname aan de feestavond, mét partner, en aan de kerstviering is natuurlijk bij de prijs van het lidmaatschap inbegrepen.  

Naast het reguliere biljarten (vrij en in intern competitieverband) biedt biljartvereniging Steeds Paraat ook de mogelijkheid om biljartles te volgen. Deze lessen worden gegeven in groepsverband van september tot en met april op dinsdag- en donderdagochtenden; om deze lessen te volgen hoeft u niet per se lid te zijn van de biljartvereniging. U heeft één ochtend per week les en u betaalt hiervoor een bijdrage van € 4,-- per week en hierbij is dan een kopje koffie of thee inbegrepen. Ook hiervoor geldt dat u vrijblijvend op een van de ochtenden kunt komen kijken om inlichtingen in te winnen of om u aan te melden.